Cách đăng ký và tham gia server

Thông tin

 • IP: AEMINE.VN
 • Phiên bản: 1.8 trở lên

Hướng dẫn

 1. Chạy Laucher Minecraft
 2. Bấm vào Multiplayer/Chơi mạng
 3. Bấm vào Add server/Thêm máy chủ
 4. Nhập AEMINE.VN vào ô IP Address/Địa chỉ IP
 5. Bấm vào nút Done/Xong
 6. Chọn server vừa add để vào
  • Chưa có tài khoản thì hãy đăng ký, gõ lệnh /dk <mật khẩu>
  • Đã có tài khoản, gõ lệnh /login <mật khẩu>
 7. Đăng nhập thành công, lựa chọn cụm server cần chơi để tham gia