Tải Minecraft

1. Giới Thiệu

Laucher Minecraft là giao diện người dùng đăng nhập và tải xuống cho máy khách độc lập. Nó chịu trách nhiệm tải xuống các gói Java chính, bao gồm minecraft.jar , chứa mã và tài nguyên của trò chơi, chẳng hạn như kết cấu và LWJGL. Nó cũng hoạt động hơi giống như một hạn chế sao chép cơ bản và dễ dàng bỏ qua bằng cách buộc người dùng đăng nhập vào tài khoản phải trả tiền khi chạy lần đầu tiên. Có thể sử dụng trình khởi chạy để chạy các phiên bản Minecraft từ gần như mọi thời đại, tuy nhiên một số phiên bản vẫn chưa được đưa vào trình khởi chạy, như Indev , Minecraft 2.0 và bất kỳ phiên bản tiền phát hành Beta 1.9 nào. Trình khởi chạy hiện tại là trình khởi chạy thứ sáu cho Minecraft và là trình khởi chạy đầu tiên được xây dựng để tự động cập nhật.

Tính năng

 • Quản lý nhiều hồ sơ (được lưu trữ trong “launcher_profiles.json”). Mỗi hồ sơ có thể kiểm soát:
  • Phiên bản trò chơi. Bao gồm quyền truy cập vào các bản dựng phát triển lỗi thời và các bản phát hành trước đó. Bạn cũng có thể thêm các phiên bản cũ / tùy chỉnh theo cách thủ công.
  • Tài khoản Mojang dùng để chơi game
  • Đối số dòng lệnh cho Java (chẳng hạn như kích thước heap)
  • Thư mục trò chơi (nơi lưu tệp trò chơi trên đĩa)
  • Chỉnh sửa ảnh hồ sơ hoặc tùy chỉnh
 • Trình khởi chạy không lưu trữ mật khẩu của bạn cục bộ. Thay vì điều này, nó sử dụng ‘mã thông báo làm mới’.
 • Trình khởi chạy không hỗ trợ nhiều trường hợp, trong khi trò chơi thì có.
 • Cập nhật tự động cho launcher.
 • Khả năng cập nhật các thư viện, chẳng hạn như LWJGL .
 • Chế độ ngoại tuyến. (Lần khởi chạy đầu tiên yêu cầu kết nối Internet để tải xuống các tài nguyên cần thiết)
 • 57 ngôn ngữ có sẵn
 • Tai nạn có thể được báo cáo cho Mojang, thông qua Hopper .
 • Sự cố được lập chỉ mục thông qua cơ sở dữ liệu để biết thông tin về cách khắc phục sự cố.
 • Cài đặt trình khởi chạy.
 • Chuyển đổi tài khoản hoặc đăng xuất.
 • Thay đổi Skins.
 • Tải máy chủ về các phiên bản.
 • Nút trợ giúp.
 • Nút mặt Tiny Creeper (khi bạn nhấp vào nó, nó sẽ phát sáng nhưng không làm gì cả).
 • Hiển thị cho bạn thông tin phiên bản trình khởi chạy khi bạn nhấp vào phiên bản trình khởi chạy.

2. Tải Launcher Minecraft

Launcher Minecraft là cánh cổng giúp bạn kết nối với thế giới Minecraft. Hiện nay có rất nhiều các phiên bản Laucher được phát triển để bạn có thể lựa chọn. Dưới đây là một số launcher cơ bản.

(Click vào hình để tự động tải xuống)TlauncherMinecraft TxLMinecraft PremiumShiginima LauncherKhuyến khích các bạn nào chơi crack thì chọn Tlauncher, còn chơi premium thì chọn Minecraft Pre

3. Tải JAVA

Để chạy được Launcher Minecraft bạn cần cài đặt thêm Java. Java là một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ để để chơi Minecraft. Nếu bạn không cài java thì không chơi được Minecraft.

(Click vào hình để tự động tải xuống)

Java

4. Cấu Hình Yêu Cầu

 • Cấu hình tối thiểu
  • CPU: Intel P4/NetBurst Architecture or its AMD Equivalent (AMD K7)
  • CPU Speed: Info
  • RAM: 2 GB
  • OS: Windows XP or better
  • Video Card: Intel GMA 950 or AMD Equivalent
  • Sound Card: Yes
  • Free Disk Space: 200 MB
 • Cấu hình đề nghị
  • CPU: Intel Core i3 or AMD Athlon II (K10) 2.8 GHz
  • CPU Speed: Info
  • RAM: 4 GB
  • OS: Windows XP or better
  • Video Card: GeForce 2xx Series or AMD Radeon HD 5xxx Series (Excluding Integrated Chipsets) with OpenGL 3.3
  • Sound Card: Yes
  • Free Disk Space: 1 GB

5. Video Hướng Hẫn