WATCHDOG Hệ Thống Tố Cáo Chống Hacker

Khi các bạn gặp hack trong server AEMINE đừng lo vì đã có hệ thống anti hack WATCHDOG giúp bạn loại trừ hacker

Sử dụng lệnh /wdr để tố cáo người chơi nghi ngờ là hacker, hệ thống sẽ tự động theo dõi người chơi đó. Nếu như là hacker thật thì người chơi đó sẽ bị trừng phạt

Hệ thống WATCHDOG được áp dụng trên các cụm server mineigame của AEMINE