Vote

Vote sẽ không còn tặng xu nữa vì bug

Chọn các trang vote dưới đây để vote ủng hộ server phát triển. Hãy dành thời gian mỗi ngày để vote cho server giúp server phát triển hơn. cám ơn các bạn!

Minecraft-MP (1 vote/24h)
topg.org logo TOPG (1 vote/24h)

Lưu ý:

  • Mỗi ip máy tính chỉ nhận được vote 1 lần/24h cho mỗi trang vote
  • Khi nhận vote vui lòng ấn vào link từ trang chủ AEMINE cung cấp để ủng hộ dịch vụ quảng cáo của server giúp server có kinh phí duy trì