AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.
Group Facebook AEMINE hỗ trợ khiếu nại và minh oan
Mở tài khoản bằng donate tùy theo mức độ vi phạm liện Page Facebook AEMINE

TẤT CẢ 5793CấM 289CấM TạM THờI 1002MUTE 477MUTE TạM THờI 1297CảNH BáO 1061CảNH BáO TạM THờI 188KICK 1477IP CấM 2

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
MarcoKingz§fPHÁT HIỆN PHÁT HIỆN HACK §7§o[WATCHDOG]CONSOLEOctober 20th, 2018
4:49 PM
October 21st, 2018
4:49 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
zoloanhhuy§fPHÁT HIỆN PHÁT HIỆN HACK §7§o[WATCHDOG]CONSOLEOctober 20th, 2018
3:30 PM
October 21st, 2018
3:30 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
AnoNeAnoNenonedangkhoaOctober 20th, 2018
2:25 PM
N/AKickN/A
AnoNeAnoNetestHanabiOctober 20th, 2018
2:19 PM
N/AKickN/A
XxKaynDarkinxXxin staff mute spawndangkhoaOctober 20th, 2018
1:23 PM
N/AKickN/A
VanChoNgayAnhVean ns hon lao, cuop item staff ma con nhaydangkhoaOctober 20th, 2018
1:22 PM
October 20th, 2018
2:22 PM
Mute tạm thờiKhông hoạt động
VanChoNgayAnhVenonedangkhoaOctober 20th, 2018
1:20 PM
October 20th, 2018
5:13 PM
Mute tạm thờiKhông hoạt động
VanChoNgayAnhVeko tra do cho staf khi muondangkhoaOctober 20th, 2018
1:17 PM
N/AKickN/A
VanChoNgayAnhVechui cacdangkhoaOctober 20th, 2018
1:14 PM
October 20th, 2018
3:14 PM
Mute tạm thờiKhông hoạt động
XxKaynDarkinxXyeu caudangkhoaOctober 20th, 2018
1:12 PM
October 20th, 2018
1:18 PM
Mute tạm thờiKhông hoạt động
Noob_KingDarks§fPHÁT HIỆN PHÁT HIỆN HACK §7§o[WATCHDOG]CONSOLEOctober 20th, 2018
9:59 AM
October 21st, 2018
9:59 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
winners§fPHÁT HIỆN PHÁT HIỆN HACK §7§o[WATCHDOG]CONSOLEOctober 20th, 2018
8:03 AM
October 21st, 2018
8:03 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
PNT_Deathchui adminNtruongOctober 20th, 2018
7:58 AM
N/ACấmHoạt động
tungbeovn§fPHÁT HIỆN PHÁT HIỆN HACK §7§o[WATCHDOG]CONSOLEOctober 20th, 2018
6:27 AM
October 21st, 2018
6:27 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
minhlawowwownonedangkhoaOctober 20th, 2018
5:21 AM
N/AKickN/A
minhlawowwownonedangkhoaOctober 20th, 2018
5:20 AM
N/AKickN/A
King_Hacker§fPHÁT HIỆN PHÁT HIỆN HACK §7§o[WATCHDOG]CONSOLEOctober 20th, 2018
4:55 AM
October 21st, 2018
4:55 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
lieuchidai§fPHÁT HIỆN PHÁT HIỆN HACK §7§o[WATCHDOG]CONSOLEOctober 20th, 2018
4:49 AM
October 21st, 2018
4:49 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
AnthonyThien§fPHÁT HIỆN PHÁT HIỆN HACK §7§o[WATCHDOG]CONSOLEOctober 20th, 2018
4:25 AM
October 21st, 2018
4:25 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
VanChoNgayAnhVechoc staffdangkhoaOctober 20th, 2018
4:14 AM
October 20th, 2018
5:14 AM
Mute tạm thờiKhông hoạt động
VanChoNgayAnhVe1 phuc mac niem cho huy ngu loldangkhoaOctober 20th, 2018
4:02 AM
October 20th, 2018
4:03 AM
Mute tạm thờiKhông hoạt động
TOTU§fPHÁT HIỆN PHÁT HIỆN HACK §7§o[WATCHDOG]CONSOLEOctober 20th, 2018
3:51 AM
October 21st, 2018
3:51 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
ngovanlinhnonedangkhoaOctober 20th, 2018
3:35 AM
N/AKickN/A
SonicBeepVN§fPHÁT HIỆN PHÁT HIỆN HACK §7§o[WATCHDOG]CONSOLEOctober 20th, 2018
3:30 AM
October 21st, 2018
3:30 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
Never_Diehack &8&o[người tố cáo nhanheocute123] &7&o[VOTEKICK]CONSOLEOctober 20th, 2018
3:13 AM
October 20th, 2018
3:28 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động