Thông báo lịch bảo trì năng cấp máy chủ AEMINE 2018 đợt 1

– Thời gian bảo trì: 12h tối 15/05/2018
– Thời gian hoàn thành trong 24h