Skyblock

Giới thiệu

SkyBlock đã tồn tại trong cộng đồng Minecraft hơn 7 năm, lâu hơn AEMINE Network! Mặc dù trò chơi đã phát triển rất nhiều trong những năm qua, ý tưởng vẫn như cũ:
Người chơi bắt đầu trên một hòn đảo nhỏ gần như không có gì và nhanh chóng bắt đầu mở khóa và thu thập tài nguyên, mở rộng hòn đảo của họ, chiến đấu với quái vật, sau đó tạo trang trại và khám phá tất cả các tùy chọn của họ .
Có nhiều cách để chơi SkyBlock và chúng tôi đã quyết định tạo ra cách đặc biệt của riêng mình.

Các lệnh cơ bản 1

 • /is – Mở menu đảo
 • /is go – Dịch chuyển về đảo của bạn
 • /is controlpanel or cp [on/off] – Mở bảng điều khiển đảo
 • /is restart – Xóa đảo và bắt đầu lại từ đầu ( Sau khi gõ /is restart thì gõ nhanh /is confirm trong vòng 10s để bắt đầu khởi tạo lại đảo )
 • /is sethome – Đặt vị trí dịch chuyển cho đảo
 • /is level – Hiển thị cấp độ đảo của người khác
 • /is level – Hiển thị cấp độ đảo của bạn
 • /is name – Đặt tên cho đảo của bạn
 • /is top – Hiện thị các đảo đứng Top
 • /is warps – Hiển thị các đảo có thể dịch chuyển được
 • /is warp – Dịch chuyển đến đảo của người khác ( Nếu có đảo của người chơi ấy có bảng Chào mừng )
 • /is team – Hiển thị thông tin nhóm
 • /is invite – Mời người chơi khác vào đảo
 • /is leave – Rời đảo của người khác
 • /is kick – Xóa thành viên của đảo
 • /is – Đồng ý hoặc Từ chối lời mời vào đảo
 • /is makeleader – Chuyển nhượng đảo cho người khác
 • /is biomes – Mở menu Biome
 • /is expel – Trục xuất người chơi khỏi đảo
 • /is ban – Cấm người chơi khác vào đảo của bạn
 • /is banlist – Hiển thị danh sách người chơi bị cấm vào đảo của bạn
 • /is unban – Cho phép người chơi đã bị cấm có thể vào lại đảo của bạn
 • /is coop – Cho phép người chơi khác toàn quyền tại đảo của bạn
 • /is uncoop – Tước quyền người chơi khác tại đảo của bạn
 • /is listcoops – Liệt kê danh sách người chơi được toàn quyền tại đảo của bạn
 • /is lock – Khóa đảo của bạn lại để khách tham quan không thể đến đảo của bạn ( Để mở khóa : Gõ lệnh /is lock lại 1 lần nữa )
 • /is resetname – Đặt lại tên đảo của bạn
 • /is settings – Hiển thị vòng bảo vệ của đảo và các cài đặt
 • /challenges or /c – Hiện danh sách các thử thách
 • /is lang <#> – Chọn ngôn ngữ cho đảo

Các lệnh cơ bản 2

– Menu Skyblock

menu askyblock

Để mở menu Skyblock, hãy dùng lệnh /is
Ở đây, bạn có thể truy cập nhanh những chức năng chính của A Skyblock

– Khởi tạo đảo

Khi mới vào server, bạn sẽ cần tạo một hòn đảo cho riêng mình. Hãy dùng lệnh /is để khởi tạo đảo
Để dịch chuyển về đảo của mình, hãy dùng lệnh /is go
Để đặt vị trí mà bạn muốn dịch chuyển mỗi khi về đảo, hãy dùng lệnh /is sethome
Nếu bạn muốn xóa đảo của mình và bắt đầu lại, hãy dùng lệnh /is reset

– Skyblock Team

Chơi cùng bạn bè sẽ vui hơi chơi một mình rất nhiều. Bạn có thể lập team để chơi cùng nhau trong skyblock
Để xem những thành viên đang có trong team, hãy dùng lệnh /is team
Mỗi team chỉ có thể có tối đa 4 người, nhưng bạn có thể mua thêm gói mở rộng team trong Xu Shop
Để mời ai đó vào team, hãy dùng lệnh /is invite <tên>
Khi nhận được lời mời, bạn có thể chấp nhận bằng lệnh /is accept hoặc từ chối bằng lệnh /is reject
Bật tính năng chat team bằng lệnh /is teamchat
Để xóa ai đó ra khỏi team, hãy dùng lệnh /is kick <tên>
Để rời team, hãy dùng lệnh /is leave
Để nhường quyền chủ đảo cho người khác, hãy dùng lệnh /is makeleader <tên>

– Thăm đảo của người khác

Để xem những điểm dịch chuyển của người khác, hãy dùng lệnh /is warps

Thăm đảo của người khác

Để dịch chuyển đến đảo của người khác, hãy dùng lệnh /is warp <tên>
Để đặt điểm dịch chuyển cho đảo của mình, hãy đặt một tấm biển xuống vị trí mà bạn muốn. Ở dòng đầu hãy ghi [Welcome] và các dòng tiếp theo bạn có thể ghi tùy ý

tấm biển vị trị skyblock

Để đuổi ai đó đang ở trên đảo của bạn, hãy dùng lệnh /is expel <tên>

– Thử thách Skyblock

Thử thách là những nhiệm vụ bạn cần phải hoàn thành để nhận được những vật phẩm hữu ích
Dùng lệnh /c để xem các thử thách của bạn

Thử thách Skyblock

Hãy nhấn vào thử thách khi xong để hoàn tất

– Cấp độ đảo

Cấp độ đảo là một tiêu chí quan trọng để đánh giá độ giàu mạnh của đảo. Bạn có thể tăng level đảo bằng cách xây dựng và mở rộng (block càng quý thì điểm càng tăng nhiều). Lưu ý rằng mỗi lần bạn chết thì đảo sẽ giảm cấp độ.
Để xem cấp độ đảo của bạn, hãy dùng lệnh /is level
Để xem cấp độ đảo của người khác, hãy dùng lệnh /is level <tên>
Để xem top những đảo có cấp độ cao nhất, hãy dùng lệnh /is top

Cấp độ đảo

– Cài đặt đảo

Để mở menu cài đặt đảo, hãy dùng lệnh /is settings

Cài đặt đảo

Bạn có thể tùy chỉnh những gì khách đến thăm có thể làm tại đây
Để mở menu cài đặt biome của đảo, hãy dùng lệnh /is biomes

Cài đặt đảo 2

Mỗi biome sẽ có những đặc tính khác nhau. Ví dụ, biome ColdBeach sẽ có tuyết rơi, trong khi biome Desert sẽ không bao giờ có mưa.

Máy farm

– Cách làm máy tạo đá đơn giản

+ Máy farm đá có cấu tạo chính từ Nước và Lava, khi dòng chảy của hai thứ chạm vào nhau sẽ sinh ra một block bất kì, và đó chính là mỏ tài nguyên vô tận dành cho bạn, bạn có thể sở hữu: Đá, Sắt, Vàng, Kim Cương… từ cỗ máy thần kì này

+ Đầu tiên hãy đào 4 block ngang và đào xuống tại block thứ 3. Sau đó hãy đặt nước và dung nham tại 2 vị trí như trong hình và bạn đã có máy tạo đá vô cùng đơn giản

Cách làm máy tạo đá đơn giản

– Máy farm Xương rồng

– Máy farm Mía tự động

– Máy farm Quái

Cách đăng ký và tham gia server