Hướng dẫn bật resoupack

Hướng dẫn bật resoupack
2.7 (54.29%) 14 votes

Cách để bật resoupack (gói tài nguyen) cho server minecraft AEMINE

 

Chọn server AEmine

Điều chỉnh server

Bật gói tài nguyên và chọn xong

Share: