Hướng dẫn bật resoupack

Hướng dẫn bật resoupack
2.9 (57.5%) 16 vote[s]

Cách để bật resoupack (gói tài nguyen) cho server minecraft AEMINE

 

Chọn server AEmine

Điều chỉnh server

Bật gói tài nguyên và chọn xong