Open Server Trade

Máy chủ dành cho dân học làm trader

IP: AEMINE.VN
Phiên bản: 1.8 trở lên (khuyên dùng 1.11.2)
Cụm sv 3 -> trade

Rất nhiều bạn muốn thử làm trade nhưng không đủ điều kiện ứng tuyển, không biết tạo server,… Khu vực cho những bạn đam mê học hỏi chia sẽ kinh nghiệm làm trade. Nếu món đồ bạn làm cân bằng và chuẩn thì sẽ được admin thêm chính thức vào các server khác để sử dụng

Plugin:
– MyItems
– nbteditor