Open Server Op Skyblock

Open Server Op Skyblock

Open Server Op Skyblock
5 (100%) 5 votes
IP: AEMINE.VN
 Open cụm máy chủ Op Skyblock vào lúc 9h00 15/02/2018, kèm theo sự kiện dua top IS
Top 1: 500 xu
Top 2: 300 xu
Top 3: 150 xu
 Phiên bản: 1.9 trở lên
 Tính năng:
– Nâng cấp đảo
– Nâng cấp máy farm ore
– Mua lính farm ore hộ
– Ramdom ra block ore
Share: