MyPet

MyPet giúp người chơi thuần phục động vật, quái vật thành thú nuôi. Bài hướng dẫn sau sẽ giúp bạn biết một số kiến thức về Pet để quá trình chơi được dễ đàng hơn.

Làm sao có Pet?

Đầu tiên bạn phải có dây dẫn. Công thức chế tạo như sau:

Sau đó cầm sợi dây và đập con vật mình muốn thuần hóa đến 0 HP(chết). nếu nó nhiều máu quá thì cầm kiếm chém gần chết thì lấy dây đập nha.

Sử dụng:

Sau khi bắt được thì dùng ngay lênh sau: /pcst để chọn class cho pet.

Một số lệnh nên nhớ:

-/mypet: xem trợ giúp cơ bản
-/pcst :chọn class cho pet
-/petname <tên> : Đặt 1 tên mới cho Pet của bạn.(/petname <blue>BéBi ->BéBi)
-/petrelease <tên pet> : Thả pet
-/pc: Gọi con Pet về nơi bạn đang đứng.
-/petskill : Coi thông tin về kĩ năng của Pet
-/petskilltree <tên loại mob> <tên class> : Xem thông tin về class của loài Pet đó
-/peti : Mở hành trang Pet
-/petp : Sai con Pet lượm đồ dùm mình trên đường đi.
-/petbeacon:  tương tự như buff của đèn hiệu, nhận các hiệu ứng

Lưu ý

-Pet của bạn có thể chết khi không cho chúng ăn trong 1 thời gian dài.
-Các lệnh kĩ năng như nhặt, mở túi đồ… tùy vào class và level của pet.
-Mỗi loại pet có sẽ ăn các loại thức ăn khác nhau. ví dụ:

Cách đăng ký và tham gia server