Mừng server AEMINE đạt mốc 100 nghìn thành viên drop xu

IP: AEMINE.VN
Phiên bản: 1.8 trở lên
Địa điểm: tại hub /warp drop
Thời gian: 13h 20/05/2018