Kiểm Tra Mức Độ Server

Câp nhập tính năng kiểm tra ping và độ lag

1 .Giúp cho các bạn có những thông tin về ping và tps để cho bạn có một trải nghiệm tốt không gây ức chế khi lag mà chưa rõ nguyên nhân

2. Bạn có thể dễ dàng nhận biết được sự thay đổi của máy chủ và báo cáo đến staff để khắc phục tình trạng

3. Bạn có thể kiểm tra được đường truyền mạng nhà bạn có ổn định khi tham gia