Faction

Giới thiệu

Faction – Vùng đất chiến tranh

Một chế độ chơi rất mới, nơi bạn có thể tự do sinh tồn, trồng trọt, săn bắt,… làm bất cứ điều gì mà bạn thích. Tuy nhiên nét đặc trưng của Faction chính là PVP. Kẻ thù sẽ có mặt ở khắp mọi nơi. Bạn sẽ luôn phải cẩn trọng đối với những người chơi khác luôn rình rập ở khắp nơi, sẵng sàng cướp bóc, đập phá tài sản của bạn bất cứ lúc nào. Bạn cần có những kỹ năng sinh tồn đặc biệt để sống sót và chiến thắng. Tất cả sẽ có trong FACTION.

 • Faction là chế độ chơi, bạn có thể chơi đơn hoặc thành lập bang hội.
 • Để lập bang hội bạn cần 500$ trong server.
 • Với chế độ bang hội người chơi có thể cùng chiến hữu xưng bá 4 bốn phương đánh chiếm những bang hội khác thông qua power.
 • Power là thành phần rất quan trọng và không thể thiếu trong faction, power càng nhiều đồng nghĩa faction bạn càng mạnh và nếu bị mất power do chết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến faction bạn, người khác có thể sẽ phá được faction.
 • Đừng để kẻ địch biết được tọa độ faction mình đừng ngu dại vì lí do nào đó mà cho họ tpa đến.

Các lệnh

Hình thành và quản lý Faction

 • /f create tạo một faction vd: /f create aemine thì faction của bạn sẽ có tên là aemine.
 • /f name đổi tên của faction bạn.
 • /f home trở về faction bạn
 • /f sethome đặt nơi này là nhà của faction bạn(nơi mà khi xài /f home dẽ đến)
 • /f unsethome bỏ sethome.
 • /f join để xin gia nhập vào faction(nếu bạn chưa có faction)
 • /f leave để rời khỏi faction
 • /f invite để mời một người vào faction
 • /f I l để xem nhừng người được mời vào faction(đã mời nhưng chưa vào hoặc offline)
 • /f kick để trục xuất người đó ra khỏi faction.
 • /f s để xem thông tin các thành viên trong faction bạn.
 • /f l để xem danh sách các faction trong server
 • /f f để xem thông tin faction của bạn, bao nhiêu đất, kẻ thù, đồng minh với ai…
 • /f promote để thăng cấp cho thành viên.
 • /f demote để giảm cấp cho thành viên
 • /f officer
 • /f leader chuyển chức lãnh đạo faction cho người khác .
 • /f money d chuyển tiền vào faction vd:/f money d<100> thì mình sẽ chuyển cho faction mình 100.
 • /f money w rút tiền ra khỏi faction
 • /f money b xem faction của bạn có bao nhiêu tiền
 • /f tax set [người chơi|rank|tất cả|] đặt thuế cảu faction.
 • /f tax i xem thong tin về thuế của faction bạn.

Mở rộng lãnh thổ

 • /f claim để mở rộng faction.
 • /f claim o để claim một chunk duy nhất bạn đang đứng
 • /f claim auto tự động claim lãnh thổ khi bạn di chuyển.
 • /f claim square <số>vd:/f claim square 2 thì nó sẽ claim  một hình vuông có bán kính(tạm gọi là bán kính) là 2 chunk kể cả chunk bạn đang đứng, tức là mỗi cạnh sẽ có độ dài 3 chunk .</số>
 • /f claim circle <số>vd /f claim circle 4 thì nó sẽ claim hình tròn có bán kính 4 chunk.</số>
 • /f unclaim all all  tên-faction-của-bạn bỏ tất cả đất mà faction bạn đang có vd /f  unclaim all all aemine.
 • /f map để hiện map của faction(toàn lãnh thỗ), chunk bạn đang đứng là dấu /+/, chunk mà bạn chưa claim là dấu/ -/, chunk bạn đã claim là dấu ///.
 • /f map on bật map tự động, bạn đi đến đâu nó sẽ hiển thị theo đến đấy
 • /f map off tắt map tự động.
 • Lưu ý:mỗi khi bạn claim thì sẽ mất power(năng lượng) ,mỗi member đều có một lượng power giống nhau và sẽ mất khi claim đất hoặc chết.
 • /f p để xem mình power của mình.
 • /f p <tên>để xem power của người khác.</tên>
 • Nếu các bạn muốn biết them về các lệnh thì ấn /f  help.

https://aemine.vn/cach-dang-ky-va-tham-gia-server/