Đăng Ký

Đăng ký tài khoản Minecraft AEMINE trên web

Cách tham gia server AEMINE

Lưu ý khi Đăng ký

  • Khi đăng ký xong bạn vui lòng hẳn game rồi vào lại server để hệ thống cập nhập mật khẩu cho tài khoản
  • Facebook hỗ trợ : https://m.me/aeminevn
  • Sử dụng Email thật để đăng ký tài khoản khi quên mật khẩu có thể cung cấp lại .
  • Trong trường hợp khiếu nại BQT sẽ giải quyết qua Email mà bạn đăng ký.
  • Không đặt các mật khẩu dễ biết như “123456” tránh bị mất tài khoản.
  • Nên đặt mật khẩu là bao gồm chữ cái và số, ký tự đặc biệt.