Công thức chế tạo

Cách chế tạo đồ trong Minecraft

Hướng dẫn

Chế tạo là phương pháp tạo ra hầu hết các loại vật phẩm, đồ vật, nguyên vật liệu, các khối và các công cụ… trong Minecraft Có hai cách mà bạn có thể dùng để chế tạo, thứ nhất là khu vực chế tạo 2×2 ô trong túi đồ (nhấn phím E), dùng để chế tạo các đồ vật đơn giản. Thứ 2 là bàn chế tạo 3×3 ô dùng để chế tạo những thứ phức tạp hơn. Dưới đây là cách chế tạo tất cả các vật phẩm trong Minecraft

Công thức