Chat màu và kiểu trong minecraft

Chat màu và kiểu trong minecraft
4.7 (94.29%) 7 vote[s]

Sử dụng ký tự § hoặc & trước nội dung chat

Ví dụ: gõ &aAEMINE thì kết quả khi chat là AEMINE

Bảng mã màu

Bảng mã kiểu