Các Kiểu Lag Trong Minecraft

TPS – Độ trễ máy chủ

TPS là viết tắt của Ticks Per Second. Đây cũng là kiểu lag duy nhất mà chủ sở hữu máy chủ có quyền kiểm soát trực tiếp.

Một máy chủ xử lý tất cả các tác vụ với tốc độ 20 TPS. Các nhiệm vụ như di chuyển đám đông, phát triển cây trồng và tương tác của người chơi với các khối cần được máy chủ đánh dấu để hoạt động bình thường. TPS dưới 20 có nghĩa là máy chủ đang chạy chậm và phải bỏ qua các tác vụ để giữ các tác vụ quan trọng đúng hạn. Mất TPS đáng kể thường tự xuất hiện với những phiền toái nhỏ như đóng băng đám đông không liên tục và đặt lại ngắt khối. Các trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng đóng băng trên toàn máy chủ hoặc thậm chí là sự cố.

Xếp hạng TPS

20 = Tuyệt vời!

19 = Tốt

16-18 = Trung bình – Có thể hơi bất lợi trong PvP.

<15 = Kém – Chỉ chơi tạm với các máy chủ survival

<5 = Tồi tệ – Hầu như rất lag

 

Ping – Độ trễ kết nối

Ping (còn gọi là độ trễ) phản ánh thời gian (tính bằng mili giây) dữ liệu cần để xử lý và di chuyển giữa máy khách và máy chủ. Khách hàng càng bị tách biệt về mặt địa lý với máy chủ, quá trình chuyển này có thể mất nhiều thời gian hơn. Các ảnh hưởng phổ biến khác đến ping là kết nối bị tắc nghẽn hoặc chậm.

Xếp hạng Ping

1-30 = Tuyệt vời!

31-90 = Tốt

91-179 = Trung bình – Có thể hơi bất lợi trong PvP.

180-299 = Kém – Thường xuyên bị lag khi tương tác.

300-499 = Rất kém – Gần như không thể chơi được.

500+ = Tồi tệ – Không chơi được và nên tìm cách giải quyết.

 

FPS – Độ trễ của máy khách

Đừng nhầm lẫn TPS với FPS (Frames Per Second). FPS phản ánh khả năng của khách hàng trong việc xử lý và hiển thị những gì trò chơi / máy chủ muốn hiển thị. FPS là 100% phía máy khách và không liên quan gì đến hiệu suất máy chủ.

Xếp hạng FPS

60+ = Tuyệt vời – Chơi khỏe.

40-59 = Tốt- Chơi mượt.

25-39 = Trung bình –  Hơi lag.

15-24 = Kém – Lag nhiều.

1-10 = Tồi tệ – Toang.