BuildBattle

Giới thiệu

Trong Build Battle, người chơi đối mặt với nhau để xem ai có thể tạo ra bản dựng tốt nhất dựa trên một chủ đề. Xây dựng càng nhanh càng tốt trước khi bỏ phiếu bắt đầu nhận được càng nhiều điểm từ những người chơi khác càng tốt. Build Battle cũng bao gồm các chế độ khác như Guess the Build, nơi bạn phải nhanh chóng và sáng tạo để cố gắng đoán những người chơi khác đang xây dựng.

Build Battle hoàn hảo cho bất kỳ người chơi nào yêu thích xây dựng hoặc tạo ra những thứ trong trò chơi.

Ảnh chụp màn hình

Cách tham gia

Cách đăng ký và tham gia server