Bảo Vệ Và Phong Ấn Trang Bị

Bảo Vệ Và Phong Ấn Trang Bị

Bảo Vệ Và Phong Ấn Trang Bị
5 (100%) 1 vote

Cập nhập tính năng mới cho các cụm server survival và skyblock

Phong ấn – Giải Phong Ấn

Tình trạng lừa đảo và mượn đồ hiện tại khá là phổ biến vì vậy chúng tôi quyết định niệm chú chắn phong cổng tất cả cổng giao dịch. Với mục đích chặn các trang bị có giá trị không cho giao dich bừa bãi tránh tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt, làm mất giá trị game,…

  • Phong Ấn: trang bị có thể giao dich tự do
  • Giải Phong Ấn: trang bị sẽ bị vô hiệu hóa giao dịch
GUI Phong Ấn Và Giải Phong Ấn

Sử dụng lệnh /phongan hoặc /pa

Bỏ trang bị vào GUI để phong ấn

Bảo vệ

– Tính năng này sẽ giúp khóa rương đồ của bạn một cách an toàn bằng 1 mã pin do bạn tự đặt. để sử dụng tính năng này bạn cần phải đăng ký, sử dụng lệnh /baove dangky

GUi Đăng Ký Bảo Vệ

Đăng ký tạo mã pin cho tài khoản

Share: