ArenaPVP

ArenaPVP
4 (80%) 3 votes

ArenaPVP là một đấu trường thử tài solo của giữa các người chơi.

Luyện tập pvp theo nhiều phong cách khác nhau, BuildUHC, McSg, Pots, Soup, Combo, v.v. Bạn có thể tạo các bộ dụng cụ vô hạn.
Điểm “elo” đại diện cho cấp độ của bạn và bạn có thể nâng cấp Cấp bậc với elo chỉ số elo cao đồng nghĩa trình độ bạn đã đạt mức thượng thừa.

Các lệnh cơ bản

– /duel <tên người chơi> – để thách đấu
– /spec <tên người chơi> – để theo dõi
– /hub – để trở về đại sảnh
– /wdr – để tố cáo hack
– /spawn – trở về spawn
– /hub – để trở về đại sảnh

Video giới thiệu

Share: